V našom treťom videoklipe sme ostali doma na našom Podpoľaní, kde sa stretli štyria mládenci zo susedných dedín Hrochoť, Poniky, Detva a Hriňová.

Za finančnú podporu z verejných zdrojov ďakujeme Fondu na podporu umenia.

Po dvoch týždňoch Vám predstavujeme náš druhý videoklip, v ktorom sme zašli na východ Slovenska, kde sa ešte stále dajú nájsť krásne zabudnuté piesne.

Ďakujeme Fondu na podporu umenia za možnosť zrealizovať tento projekt.

Náš prvý oficiálny videoklip 🙂 Piesne z Gemera v podaní našich šikovných a talentovaných speváčok. 

Ďakujeme Fondu na podporu umenia za možnosť zrealizovať tento projekt.

 

               O NÁS

Pestrosť a bohatstvo slovenského folklóru vedie často ľudí k tomu, aby tieto tradície a krásu folklóru zachovávali, ďalej obohacovali a šírili vedomosť o ňom ďalším generáciám. Bystrina je mladý kolektív, ktorý sa snaží nadväzovať na ľudové tradície a život našich predkov a toto všetko chce prezentovať v jedinečnej umeleckej podobe. Bystrina prezentuje tance a spevy z rôznych regiónov Slovenska, najmä z Podpoľania a Horehronia, ale aj zo Zemplína, Šariša, Terchovej, Gemera, goralského územia či Liptova a Myjavy.

 

Folklórny súbor Bystrina vznikol v roku 1980 kedy boli Tibor Sedlický a Anna Strečková poverení založiť mládežnícky súbor, ktorý by doma aj vo svete reprezentoval Banskú Bystricu. K spolupráci prizvali mladého tanečníka, neskôr choreografa súboru Jána Pivolusku, ktorý so sebou pritiahol mladých talentovaných ľudí, a vznikla Bystrina. V roku 2007 prišla zmena a umeleckým vedúcim súboru sa stal Miroslav Šávolt, ktorý bol aj zakladajúcim členom folklórneho súboru Bystrina, jeho dlhoročným tanečníkom a sólistom spevákom. V roku 2011 sa manažérom a umeleckým vedúcim súboru stal Martin Pecník, ktorý je zároveň primášom ľudovej hudby a vedie súbor dodnes.

Ako v jednom z mála folklórnych súborov na Slovensku sa môžeme od roku 2015 pýšiť aj niektorými členmi, ktorí túto činnosť vykonávajú profesionálne, či už v hudobnej alebo speváckej zložke, medzi nimi sú aj absolventi Konzervatória Jána Levoslava Belu a Akadémie umení v Banskej Bystrici.

 

Najnovšie sme pripravili celovečerný program, ktorý vznikol pri príležitosti 40. výročia súboru. Názov programu je ,,Krojovaní“, 40 rokov Folklórneho súboru Bystrina. V tomto názve je zahrnutých viacero myšlienok. Či už  sa jedná o časti kroja, ľudového odevu, do ktorého sa v minulosti obliekali najmä ľudia žijúci na dedinách, a do ktorého sa teraz obliekame aj my, alebo sa v názve nájdu aj všetky generácie, ktoré boli v súbore počas štyridsiatich rokov a tiež mali niektoré z týchto krojov oblečené na pódiu. Ďalej si pod tým predstavíme zákulisné dianie, prípravy, nácviky, balenie a obliekanie krojov a to, čo bežne divák nevidí. Ukážeme celkový náš rukopis, našu ,,výšivku“.

 

Súbor sa každoročne zúčastňuje viacerých folklórnych podujatí a festivalov na Slovensku. V roku 2010 súbor predstavil program pri príležitosti 30. výročia. Jubilejný program pozostával z dvoch odlišných častí, tak ako to bolo uvedené v samotnom názve programu ,,tak bolo, TAKTO BUDE“. Prvá časť programu ,,tak bolo“ zahŕňala úryvky vybraných choreografií súboru do roku 2007. V druhej časti ,,TAKTO BUDE“ sa predstavilo nové logo súboru a uviedlo sa do života nové CD, čím už bolo naznačené aj nové smerovanie a budúcnosť súboru. V roku 2011 sa súbor predstavil s úplne novým programom s názvom ,,Náš príbeh“. Program bol výnimočný nielen novými choreografiami, ale bol doplnený o herecké a rečnícke prejavy jednotlivých členov – sólistov súboru, ktorí vyrozprávali rôzne príbehy zo zákulisia súborov, vzťahy členov a ich nálady. V roku 2015 súbor oslávil 35. výročie svojho vzniku. V premiére programu s názvom ,,Pramene“ súbor odprezentoval svoju tvorbu a nové choreografie v spolupráci s viacerými choreografmi.

V posledných rokoch súbor začal spolupracovať s množstvom známych choreografov z celého Slovenska, medzi ktorých patrí Stanislav Marišler, Ľudmila Moravčíková, Vanda Golianová, Lukáš Kordoš, Michal Majer, Marek Smoleňák, Dominika Moravčíková a Juraj Moravčík a tiež s Vladimírom Homolom, ml. a Michalom Budinským, ktorí pripravili hudobné spracovania. Všetci svojou tvorbou a spoluprácou významne prispeli k dnešnej špičkovej umeleckej podobe súboru.

 

Medzi úspechy Bystriny môžeme zahrnúť napríklad ocenenie na Šaffovej ostrohe, kde tanečníci FS Bystrina získali zlaté pásmo a ľudová hudba súboru získala zlaté pásmo v rámci festivalu hudobného folklóru. A od roku 2014 súbor organizuje reprezentačný ples určený priaznivcom folklóru.

Už od svojho vzniku sa Bystrina zúčastňuje aj na mnohých významných medzinárodných folklórnych festivaloch v zahraničí ako na Kanárskych ostrovoch, v Líbyi, Portugalsku, Španielsku, Taliansku, Egypte, Rusku, Francúzsku, Rumunsku, na Cypre, Azorských ostrovoch a mnohých iných, kde každý rok úspešne reprezentuje slovenský folklór.