SVADOBNÉ ČEPČENIE

Čepčenie patrí aj v súčasnosti k najrozšírenejším svadobným obyčajom a je jedným z vrcholov každej svadby. Symbolizuje zmenu stavu mladuchy a jej prijatie medzi vydaté ženy prostredníctvom snímania vienka a založenia čepca. Premenu stavu mladuchy symbolizovala aj zmena svadobného odevu. Čepčenie sprevádzal spev obradových svadobných piesní s motívmi rozlúčky. Nasledoval svadobný tanec s mladuchou a vykrúcanka.

Ponúkame Vám preto tradičné slovenské prevedenie začepčenia nevesty a vykrúcanku, ktoré by na Vašej svadbe nemali chýbať.

Čepčenie ponúkame v niekoľkých variantách:

  1. 1. speváčky
  2. 2. speváčky a ľudová hudba 
  3. 3. čepčenie a vystúpenie súboru na playback
  4. 4. čepčenie a vystúpenie súboru s ľudovou hudbou