Kontakt

Umelecký vedúci a manažér

Martin Pecník

0917 374 078

 

Taneční pedagógovia

Vlasta Rečkovičová

0908 676 486

Dominika Moravčíková

Terézia Šufliarská

Ján Majling

Organizačná vedúca

Ivona Pejková Pecníková

0908 551 193

 

Čepčenie

Lenka Potančoková

0902 346 404

 

Fakturačné údaje

OZ FS BYSTRINA

Cesta k nemocnici 29, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 45021597

DIČ: 2022629609

 

Tréningy súboru

Horná 21, 974 01 Banská Bystrica

Utorok: 17:00 – 19:00

Piatok: 17:00 – 19:00

Technické požiadavky k vystúpeniu FS Bystrina:

Ľudová hudba:

– 1. husle – mikrofón (ďiaľkový/káblový štipec)

– 2. husle – mikrofón (ďiaľkový/káblový štipec)

– 1. viola – mikrofón (ďiaľkový/káblový štipec)

– 2. viola – mikrofón (ďiaľkový/káblový štipec)

– kontrabas – mikrofón (ďiaľkový/káblový štipec), prípadne mikrofón so stojanom

– cimbal – mikrofón (ďiaľkový/káblový štipec), prípadne mikrofón so stojanom

– 2 odposluchy

Spevácka skupina:

– 3 mikrofóny na stojanoch pri ľudovej hudbe

– 1 odposluch

Tanec:

– 3 mikrofóny na prednom portáli medzi sebou v rozostupe max. 1 meter

– 2 odposluchy na predný portál

Pódium v rozmere minimálne 8 x 6 metrov.

Prosíme, aby sa na pódiu nenachádzali žiadne iné rekvizity, ktoré by mohli obmedzovať umelecký výkon, a aby nedošlo k úrazu alebo k nejakému poškodeniu.

Žiadame o dostatočne veľkú šatňu/uzatvorený stan v minimálnom rozmere 2 ks 3 x 6 metrov, vybavený stoličkami a osvetlením v bezprostrednej blízkosti pódia k dispozícii minimálne 1 hodinu pred začiatkom nášho vystúpenia.

Prosím o dôsledné preštudovanie našich požiadaviek, v prípade akýchkoľvek zmien a otázok, kontaktujte manažéra súboru.